#

Kütləvi elan sistemləri

Kütləvi elan sistemləri

Kütləvi elan sistemləri

Bugün hava limanlarını, dəmiryolu və avtobus vağzallarını, avtomobil stansiyalarını, idman komplekslərini, zavod və fabrikaları, supermarketləri kütləvi elan sistemi olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Elan sistemləri eləcə də təhlükəsizlik sistemləri sahəsində geniş istifadə olunur. Belə ki, təhlükəsizlik sistemində mülki müdafiə siqnallarının translyasiyası və paylaşılması üçün lokal elan sistemləri, eləcə də yanğın barədə elan və evakuasiya idarəetmə sistemləri yaradılır. BİTS regionda bir çox belə sistem quraşdırmışdır. Həmin sistemlər idman saraylarında, stadionlarda, ticarət təyinatlı binalarda, xəstəxanalarda və s. quraşdırılıb. Biz müştərimizin tələblərinə uyğun müxtəlif həllər təklif edə bilirik.